Gotland


Ordförande
Johan Tevell, Visby
0733-58 25 79

Kassör
Evert Nyström, Romakloster
0498-540 00, 070-625 86 41

Sekreterare
Paula Cederberg Ahlsten, Visby
0737025740

Ledamöter
Gunnar Bolin, Gotlands tofta
070-81 92 606, 0498- 26 65 78

Peter Falk, Lärbro

Erik Kallings, Visby
0707-56 10 58

Valberedning
Frans Brozén, Fårö
0498-22 38 00, 070-681 56 64

Göran Hoas, Visby
0498-264828

Urban Kotz, Visby
0498- 540 48, 0735- 93 03 54