Medelpad-Ångermanland


Ordförande
Hans Häggkvist, Kovland
060-910 83, 0706- 02 42 03
Skicka e-post

Kassör
Gunilla Jakobsson, Kovland
0736- 94 92 46, 0733- 16 99 80

Sekreterare
Inga-Lill Nordin, Kovland
072-589 80 40

Ledamöter
Håkan Häggdin, Härnösand
0611-711 33, 0702- 44 23 24

Arne Jakobsson, Kovland
0736- 94 92 46, 0733- 16 99 80

Kjell Magnusson, Ljungaverk
0691-321 74, 070-2982961

Bengt-Olof Nyman, Kvissleby
060-560805, 070 338 10 52

Valberedning
Håkan Häggdin, Härnösand
0611-711 33, 0702- 44 23 24

Arne Jakobsson, Kovland
0736- 94 92 46, 0733- 16 99 80