Sydost


Ordförande
Axel Cedergren, Färjestaden
073-364 44 99

Kassör
Martin Nykvist, Nybro
0481-15459, 0706-43 99 45

Ledamöter
Gunnar Danielsson, Kosta
0478-50240, 0702-06 91 95

Liselott Ericsson, Nybro
0481-15459, 0706-50 28 06

Kristina Gratte, Vassmolösa
070- 26 47 828

Malin Lundqvist Gunnarsson, Långasjö
0471-505 05, 0706- 65 38 13

Medlemsansvarig
Malin Lundqvist Gunnarsson, Långasjö
0471-505 05, 0706- 65 38 13

Valberedning
Botulf Bernhard, Vassmolösa
0480-36188, 0733-73 44 60

Anders och Eiwor Fransson, Eriksmåla
0471-41349, 070-3191349

Staffan Olsson, Målilla
0495-221 62, 0706- 82 28 93