Västmanland


Ordförande
Tomas Svensson, Sala
0224-10128, 070-511 44 26

Kassör
Maria Matsanders, Västerfärnebo
0224-70011, 0733-72 49 05

Sekreterare
Marie Sundström, Skultuna
021-71213, 073 982 84 67

Ledamöter
Olov Blom, Sala
0730-71 86 60

Medlemsansvarig
Tomas Svensson, Sala
0224-10128, 070-511 44 26

Valberedning
Carina Anderson, Köping
0221-31020, 070-345 81 75

Henrik Larsén, Västerås
021- 253 08, 0703- 43 56 69

Ingvar Pettersson, Sala
0224-151 66, 070-3489428